Nyhet høst 2019 - Allidrett

Lillian Almaas
20.07.2019
Ullensaker gym og turn starter opp allidrett for barn 6-9 år i grenene turn, cheerleading og dans. Her får barne ca 7 uker med hver gren og noe uteaktiviteter.

Allidrett starter opp i uke 35 høsten 2019 og varer ut til uke 19.
Påmelding gjelder høst og vår.

Aktiv.

Turn

Cheerleading

Dans

Annen aktivitet

sted

Gystadmarka hall

Allergot

Gystadm, allrom

Ute: Gystadm el. Nordbykjernet

dag

torsdag

onsdag

onsdag

torsdag

uker

35, 36, 37, 39, 41, 42, 14

43, 44, 45, 46, 47, 5, 18

7, 9, 10, 11, 12, 13, 17/2020

38, 44, 6, 19

17:00

 

 

 

 

17:15

17:30

17:45

kl. 17:45

18:00

 

kl. 18:00

kl 18:00

38: ute, Gystadm hall v/Lavo,

18:15

Allidrett turn

 

Dans freestyle

44: Halloween, skogmo (dans)

18:30

 

Allidrett cheer

 

6: utedag, ake  Nordbykjern

18:45

 

 

HipHop

19: uteakt turn, Gystadmarka,

19:00

 

 

 

Evt.Oppvisning inne i hallen.