Årsmøteinnkalling 2019

Tor nygard
18.02.2019
Styret innkaller herved til årsmøte Ullensaker gym og turn.
Årsmøtet avholdes den 18. mars klokken 1830 på Gystadmarka barneskoles aula (Himmelrommet).

​ Adkomst via Hovedinngangen på siden av bygget. Møtet innledes med en kort info fra Idrettsrådet angående barne- og ungdomstiltaket
Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 4. mars til post@ullensakergymogturn.no.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på våre hjemmesider under menyvalget «administrativt»
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret