Innhold
1
Kort om oss

Vi har aktiviteter innenfor turn, dans (freestyle disco jazz), cheerleading og Zumba. Aktivitetene passer for alle barn og voksne, gutter og jenter. Du finner priser og lenke til vår påmeldingsportal her på hjemmesiden vår.  Turn Jessheim,  Jessheim Turn

1
Hvor finner jeg treningstider og treningssteder?

​Oversikt over treningstider er lagt under hver gruppe. Klikk deg inn på den aktuelle gruppa.

Våre konkurranseutøvere trener på Gystadmarka barneskole i gymsal og allrom

Breddepartier i dans finnes her: Kløfta,- Kløfta IL klubbhus, Sand  - Hovin barneskole, Mogreina - Mogreina barneskole, Nordkisa - Nordkisa ungodmsskole allrom, Skogomo barneskol gymsal, Jessheim - Gystadmarka barneskole gymsal

Breddepartier i turn finnes her: Kløfta,- Vesong ungdomsskole, Sand  - Hovin barneskole, Mogreina - Mogreina barneskole, Nordkisa - Nordkisa ungodmsskole hall,  Algarheim - Algarheim barneskole gymsal

Cheerleading finnes her: Kløfta - Vesong ungdomsskole gymsal,  Jessheim - Gystadmarka barneskole gymsa

4
Priser, betingelser og fakturaspørsmål

Gjeldende priser fra Januar 2019

Treningsavgiften for turn og dansepartier som varer fra 45 til 60 minutter er kr 950 pr. semester. (Gjelder  trening 1 dag i uken)
Treningsavgiften for turn og dansepartier som varer fra 75 til 95 minutter kr 1 200 pr. semester. (Gjelder  trening 1 dag i uken)
Treningsavgift Zumba kr 950 pr semester (Gjelder  trening 1 dag i uken)

Treningsavgift for privattimer dans og cheer kr 275 for 30 minutter

I tillegg kommer:

Medlemskontingenten er kr 250 pr år.
Fakturagebyr pålydende kr 20 pr. 

Minner om at alle konkurranseutøvere må betale lisens til de aktuelle forbund for å delta i konkurranser.

Betingelser

All betaling må skje før oppstart, eventuelt til forfall. Ubetalte fakturaer vil oversendes til inkassobyrå for innkreving.

Dersom en utøver er påmeldt og ikke gir beskjed om at plassen ikke skal benyttes må hele treningsavgiften betales. Beskjeden skal gis skriftlig via epost eller via kontaktskjema til klubben. Fra og med tredje gang må treningsavgiften betales i sin helhet

Ved skolearrangement har skolene forrang til gymsaler og haller. Våre aktiviteter vil bli  bli kansellert og informasjon om kansellering gis på mail, men finnes også i vår kalender her på nettsidene
Medlemskontingenten (kr. 250,-) refunderes ikke.

Det er ikke trening i høst-, jule- , vinter- eller påskeferien samt ellers røde kalenderdager.

Pakkepriser konkurranseutøvere

Turn

Konkurranseturn 2 dager 6 - 9 år kr 3 500 (5 timer)
Konkurranseturn 3 dager 6-9 år kr 4 600 (7,5 timer)
Konkurranseturn 2 dager 10 - 15 år kr 3 700 (6 timer)
Konkurranseturn 3 dager 10- 15 år kr 5 000 (8,5 timer)
Rekruttparti 2 dager kr 2400 (3 timer)
Rekruttparti 3 dager kr  3 200 (4,5 timer)

Utgifter til turndrakt kommer itillegg for våre konkurranseturnere (Pris mellom 600-1000)

Dans

Konkurranseparti dans 2 dager kr 1 900 (3 timer)
konkurranseparti dans 3 dager kr 2 850 (4,5 timer)
Konkurranseparti dans 3 dager + slow kr 3 300
Konkurransedans 4 dager kr 3 700
Konkurransedans 5 dager inkl slow kr 4 000

Utfifter til konkurransedrakter kommer i tillegg. Kjøpe brukt er billigst og vanlig. Prisene varierer alt fra 1000 og oppover. (avhengig av nivå)
Utfiter til hårpynt, sminke m.m. (avhengig av alder)
Treningstøy

Se konkurransereglementet til danseforbundet. Klikk Her

Cheerleading

Lisens (Violets) 240,-
Medlemskontingent (alle): 250,-

Cheer 10-11 Gystadmarka 2 dager kr 2 600,- (4 timer pr. uke)
Cheer 12-15 Gystadmarka 2 dager kr 2 600,- (4 timer pr. uke)
Cheer 7-9 Gystadmarka 1 dag kr 1 300,- (1,5 timer pr.  uke)
Cheer 7-9 Bakke/Vesong 1 dag kr 1 300,- (1,5 timer pr.  uke)
Cheer 10-11 Bakke/Vesong 1 dag kr 1 300,- (1,5 timer pr. uke)

I tillegg må man påregne utgifter til:

* Leie av Cheerdress 640,- pr. sesong (august til Juni)
* Cheersko (prisene varierer men fra 600,- til ca. 1000,-)
* Sløyfer (varierer mellom 150 - ca 250)
* Konkurranser:
Norwegian open ( november) forventet kostnad 350kr
Winter open (januar) forventet kostnad 350kr
NM (mars) forventet kostnad 2500kr
Summer open ( juni) forventet kostnad 200kr


* Kan være behov for annet treningstøy også

Man påregne å ta privattimer i dans for å få koreografi for konkurransepartier. Privattimer gis også i Cheerleading.


Faktura

For turn og Cheerleading vil eksisterende medlemmer nå betale treningsavgiften via kortbetaling ved påmelding, men medlemskontingenten kommer på faktura vedlagt epost. Nye medlemmer vil få tilsendt faktura for både treningsavgift og medlemskontingenten på epost. Medlemskontingenten og treningsavgiften for dans betales med kort ved påmelding.

Alle fakturaspørsmål sendes via kontaktskjema. Trenerne kan ikke besvare fakturaspørsmål. Du må være påpasselig med at korrekt epostadresse er fylt ut.5
Oppstart og varighet

Vi legger ut informasjon om oppstart på vår facebookside og her på hjemmesiden vår.

Ordinære kurs (grunnkurs og øvet-kurs):

Oppstart vår 2019 er uke 5, og avslutning er uke 22. 

Konkurransepartier har lengre sesong:

Konkurransepartiene i dans har oppstart uke 1 og avslutning uke 26
Konkurranseparti i turn har oppstart uke 1 og avslutning uke 26.
Cheerleading har oppstart uke 1 og avslutning uke 26

Det er trening i høst- og vinterferie.

Avvik

 Ved skolearrangement har skolene forrang til gymsaler og haller, våre aktiviteter vil bli kansellert. Informasjon om kansellering vil bli gitt beskjed om. Følg med på Kalenderen på vår hemmeside hvor avlysninger blir fortløpende registrert.  Det er ikke trening i jule- og påskeferien. Heller ikke på offentlige fridager eller andre røde kalenderdager.

Påmelding

Vi har oppstart av ny sesong i januar for vårsemesteret og august for høstsemesteret. 

Både eksisterende og nye medlemmer må melde seg på partier før hvert semester. Man er ikke automatisk videre fra semester til semester.

6
Om partier, ledige plasser, venteliste og refusjon.

Husk at mange av partiene blir raskt fulle. Det er første mann til mølla prinsippet som gjelder.

Hvis det er partier med for få påmeldte kan kursene bli kansellert og faktura og innbetalte beløp vil bli kreditert og tilbakebetalt.

Medlemmer som står på venteliste vil bli kontaktet på epost så fort det blir en ledig plass. Medlemmer som står på venteliste skal ikke betale før plass er bekreftet.

Hvis barnet etter en til to ganger angrer og vi får skriftlig beskjed umiddelbart slipper man å betale. Dersom det ikke er gitt beskjed etter tredje gjennomførte treninger faktureres beløpet fullt ut.

Innbetalt medlemsavgift og fakturagebyr refunderes ikke. Avmelding kan bare skje ved å sende beskjed gjennom vårt kontaktskjema.

7
Foreldrevett

Ullensaker gym og turn er basert på frivillig arbeid og er avhengig at foreldrenes engasjement. Vi arbeider for at trening og konkurranser skal være et godt sted å være, hvor man bygger sosiale relasjoner og får et nettverk. Trening krever hardt arbeid og konsentrasjon og da er det viktig at alle trives og har gode venner. Alle foreldre og voksne i klubben må bidra i vårt arbeid for dette.

Som forelder har du et ansvar. Ikke bare ovenfor ditt eget barn men også alle rundt

 1. Vis respekt for det arbeidet klubben gjør. Det kan være oppgaver som klubben ikke har forberedt – tilby din hjelp (vi trenger din hjelp).
 2. Delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner
 3. Belage deg å ta på seg verv i styret eller som foreldrekontakt
 4. Stille opp på arrangementer, samt utføre de oppgaver du får utdelt også  inntektsbringende tiltak på vegne av ditt barn: Dette være seg  dugnader og/eller salg av produkter.
 5. Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du
 6. Vis respekt for planlagte aktiviteter som barnet ønsker å delta på
 7. Møt opp på konkurranse og oppvisning, barna ønsker det
 8. Lær barna folkeskikk og vise respekt for ulikheter - inkluderende holdning.
 9. Motiver barna og gi oppmuntring i både trening og konkurranser. Treningsvilje må læres.
 10. Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenne han/henne overfor barna dine
 11. Ved uenighet snakker du med den det gjelder - ikke om, og vent til trening/konkurranse/oppvisning er ferdig og barna ikke er tilstede
 12. Foreldre skal oppholde seg utenfor treningslokalet. Søsken under 18 år kan ikke oppholde seg i eller utenfor treningslokalet uten en foresatt. Jfr. Kommunens retningslinjer. Ved særskilte behov ta kontakt med klubben.


10
Forventninger til utøvere og foreldre i forbindelse med trening.
 • Prioriterer og møter opp til all trening og deltar på konkurranser klubben velger å delta på.
 • Komme tidsnok på trening - gi beskjed til trener ved fravær.
 • Ved mindre skader eller vondter - oppmuntre barna til å trene likevel, de kan trene alternativt.  
 • Treningsvilje må læres. Det må skape forståelse for sammenhengen mellom treningsmengde og mestring. Talent er ikke det viktigste over tid.
 • Påkledning: treningstøy, barbeint eller turnsokker, ikke smykker, langt hår skal festes med strikk. 
 • Barna må høre på og følge de beskjeder/instruksjoner som gis og ikke forstyrre de andre. (for å ivareta sikkerhet og læring. Bråk og uro kan medføre bortvisning fra trening.)
 • Husk at treneren er opptatt med utøverne under treningen og kan ikke prioritere foreldrespørsmål. (Har du spørsmål, send spørsmål til klubbens epostadresse og ikke til trener. For danserne er det også mulig å stille spørsmål på egne barns privattimer. Dette fordi trenerne må prioritere utøverne.)
 • Er selvstendig og selvdreven
 • Bruker kun pausen til skravling
 • Rrydding av utstyr og Hjelper til med å holde orden i lagerrommet.
 • Holde hallen og gangen fri for søppel, tar med panteflasker hjem eller legges i klubbens innsamlingspose i lageret.
 • Moppe gulvet i hallen etter siste trening.
 • Det er ikke tillatt å ta bilde eller video under trening uten avtale med trener


14
Praktisk info om trening
 

Sånn vil vi ha det på treningene våre.

 • Utøverne/barna må etterkomme trenerens instruksjoner og ikke forstyrre andre utøvere under trening. Det er viktig for å ivareta sikkerhet og læring. Bråk og uro kan medføre bortvisning fra trening.
 • Mindreårige søsken får ikke oppholde seg i treningslokale eller i ganger utenfor i henhold til kommunens instrukser.
 • Husk at treneren er opptatt med utøverne under treningen og kan ikke prioritere foreldrespørsmål.
 • Har du spørsmål, send spørsmål til klubbens epostadresse og ikke til trener. For danserne er det også mulig å stille spørsmål på egne barns privattimer. Dette fordi trenerne må prioritere utøverne.
 • Det er ikke tillatt å ta bilde under trening uten avtale med trener.
 • Utøverne bør ha klær som er enkle å bevege seg i
 • Ta med drikkeflaske med vann
 • Vi anbefaler turnsokker eller bomullsokker for turnerne
 • Freestyledansere danser barbent
 • Langt hår bør settes opp i knute med strikk
 • Kom i tide
 • Foresatte må vente utenfor treningslokalene. (Foresatte kan bli invitert inn første og siste trening) Dersom det er særskilte forhold, ta kontakt med hovedtrener.

Konkurransereglement freestyle discojazz  finner du her: http://dansing.no/wp-content/uploads/2017/06/KONKURRANSEREGLEMENT-JUNI-2017.pdf

 Siste nyheter

 

 

 

 

 

 

 I fokus