Innhold
1
Hvor mye koster det?

Gjeldende priser fra Januar 2019

Treningsavgiften for turn og dansepartier som varer fra 45 til 60 minutter er kr 950 pr. semester.
Treningsavgiften for turn og dansepartier som varer fra 75 til 95 minutter kr 1 200 pr. semester.
Treningsavgift Zumba kr 950 pr semester

Treningsavgift for privattimer dans kr 275 for 30 minutter

I tillegg kommer:

Medlemskontingenten er kr 250 pr år.
Fakturagebyr pålydende kr 20 pr. 

Minner om at alle konkurranseutøvere må betale lisens til de aktuelle forbund for å delta i konkurranser.

Betingelser

All betaling må skje før oppstart, eventuelt til forfall. Ubetalte fakturaer vil oversendes til inkassobyrå for innkreving.

Dersom en utøver er påmeldt og ikke gir beskjed om at plassen ikke skal benyttes må hele treningsavgiften betales. Beskjeden skal gis skriftlig via epost eller via kontaktskjema til klubben. Fra og med tredje gang må treningsavgiften betales i sin helhet

Ved skolearrangement har skolene forrang til gymsaler og haller. Våre aktiviteter vil bli  bli kansellert og informasjon om kansellering på mail og i kalenderen på våre nettsider

Det er ikke trening i høst-, jule- , vinter- eller påskeferien samt ellers røde kalenderdager.

Pakkepriser konkurranseutøvere

Turn

Konkurranseturn 2 dager 6 - 9 år kr 3 500 (5 timer)
Konkurranseturn 3 dager 6-9 år kr 4 600 (7,5 timer)
Konkurranseturn 2 dager 10 - 15 år kr 3 700 (6 timer)
Konkurranseturn 3 dager 10- 15 år kr 5 000 (8,5 timer)
Rekruttparti 2 dager kr 2400 (3 timer)
Rekruttparti 3 dager kr  3 200 (4,5 timer)

Dans

Konkurranseparti dans 2 dager kr 1 900 (3 timer)
konkurranseparti dans 3 dager kr 2 850 (4,5 timer)
Konkurranseparti dans 3 dager + slow kr 3 300
Konkurransedans 4 dager kr 3 700
Konkurransedans 5 dager inkl slow kr 4 000

Cheerleading

Lisens (Violets) 240,-
Medlemskontingent (alle): 250,-

Treningsavgift:
Cheer 10-11 Gystadmarka 2 dager kr 2 600,- (4 timer pr. uke)
Cheer 12-15 Gystadmarka 2 dager kr 2 600,- (4 timer pr. uke)
Cheer 7-9 Gystadmarka 1 dag kr 1 300,- (1,5 timer pr.  uke)
Cheer 7-9 Bakke/Vesong 1 dag kr 1 300,- (1,5 timer pr.  uke)
Cheer 10-11 Bakke/Vesong 1 dag kr 1 300,- (1,5 timer pr. uke)

 

Man påregne å ta privattimer i dans for å få koreografi for konkurransepartier. Privattimer gis også i Cheerleading


Faktura

For turn, Cheerleading og Zumba vil eksisterende medlemmer nå betale treningsavgiften via kortbetaling ved påmelding, men medlemskontingenten kommer på faktura vedlagt epost. Nye medlemmer vil få tilsendt faktura for både treningsavgift og medlemskontingenten på epost. Medlemskontingenten og treningsavgiften for dans betales med kort ved påmelding.

Alle fakturaspørsmål sendes via kontaktskjema. Trenerne kan ikke besvare fakturaspørsmål. Du må være påpasselig med at korrekt epostadresse er fylt ut.


 

 

 I fokus