Innhold
1
Om Ullensaker gym & turn

Vi tilbyr aktiviteter innenfor turn, cheerleading og dans for voksne og barn, gutter og jenter, foreldre og barn. 


3
Klubbens historie

Ullensaker Gym og Turn ble grunnlagt på Kløfta 15.1 1968 og drives på frivillig basis av medlemmene i klubben. Opprinnelig het klubben Kløfta Gymnastikk- og Turnforening. Foreldre, trenere, utøvere og andre frivillige har lagt ned mye dugnad og arbeid i årenes løp. Innsatsen deres har gitt et fantastisk tilbud for flere generasjoner av våre medlemmer.  Dugnadsånd og engasjement ga et høyt aktivitetsnivå , også når medlemstallene gikk nedover. Klubben deltok både i kretsmesterskap og andre konkurranser. Nå er vi igjen i gang med konkurransepartier i alle våre idretter.

4
Klubbens visjon

Klubben skal kjennetegnes ved at tilbudene våre skaper idrettsglede, bidrar til god helse, sørger for et sosialt fellesskap, bidrar til å skape likeverd. Vi vil vise en klubb som preges av demokrati og frivillighet som er en forutsetning for at klubben kan utvikle seg. I tillegg skal vi sørge for at trening og aktivitet skal preges av kvalitet, motivasjon, treningsvilje og mestringsglede.

Våre mål og visjoner er å være tilstede i alle kommunens tettsteder slik at medlemmene skal ha kort vei til aktivitet og trening. Klubben skal gi best mulig treningstilbud i turn, Hip hop, freestyle og cheerleading. Tilbudene våre skal bli et fast treningstilbud i våre medlemmers nærmiljø i Ullensaker kommune. Ullensaker Gym og turn skal holde høy kvalitet på tilbudene.


 

 

Bakke/Vesong - avlysninghttps://ullensakergymogturn.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=67Bakke/Vesong - avlysning2019-12-11T16:00:00Z2019-12-11T21:00:00ZPå grunn av et skolearrangement utgår trening denne dagen

 I fokus