Innhold
1
Sparebankstifelsen DNB

Ullensaker gym og turn fikk høsten 2018 tildelt 450 000,- til innkjøp av turnutstyr i bygdene. 

Om stiftelsen

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål.

Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

«Vi utløser gode krefter» er vår visjon. Vi støtter prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og gir et positivt bidrag til barn og unge. Vi driver med filantropi - ikke sponsing. Les mer om virksomheten vår.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt over 4 milliarder kroner til allmennyttige formål.