Innhold
4
Våre dansepartier

Hiphop:
Er en urban dansestil og organisert under Norges danseforbund

Freestyle discojazz:
Freestyle er en danseform i hurtig tempo og som benytter mye akrobatikk og turnelementer i sin koreografi. Det kreves spenst, engergi, styrke og bevegelighet samt musikalitet og forståelse for takt og estetikk. Eksempler på bevegelser er hopp, spagater, spitthopp, spark m.m. Danseformen er organisert under Norges danseforbund.

Disco Freestyle:

Disco:

8
Konkurransedans

Ullensaker gym og turns dansegruppe benytter konkurransenavnet Pointe.

Det konkurreres i Freestyle (raskt tempo), slow (saktere tempo), disco og akro. I tillegg kommer freestyle duo og slow duo (par).

https://www.danseforbundet.no/grener/freestyle-disco

For konkurranseutøvere kreves trening 2-4 dager i uken avhengig av alder. Konkurransegruppen har aldersspenn fra 5-23 år. Konkurranseutøvere må også ha jevnlig privattimer for å få etablert en konkurranserutine og øve opp denne sammen med en trener. Konkurranserutinene blir også gjennomgått i konkurransetreningene.
Nye utøvere må starte på vanlig freestyle kurs et semester.

Har man ønske om å trene mer og delta i konkurranse kan man i tillegg til vanlig freestyle kurs delta på fredagens konkurransetrenig i freestyle og man bør ta kontakt med en av trenerne for å ha en privattime for å få en danserutine. Ekstra trening på fredag vil bli kalt rekrutt trening, men man trener sammen med de andre konkurranseutøverne. 


10
​  Foreldrevettregler i konkurranse og  i internasjonale mesterskap


  1. Husk at konkurransen skal være på barnas premisser.
  2. Møt opp i god tid før start, for oppvarming og nødvendige forberedelser.
  3. På reise og i konkurranse vil det være oppgaver som klubben ikke forbereder, men som du må ta ansvar for selv.
  4. Når du er tilskuer; ta barna på alvor – hold negative kommentarer for deg selv.
  5. Alle heier på og støtter hverandre, og blander seg ikke inn i dommeres  vurdering.
  6. Motiver  barna i både med og motgang. Lære barna å unne andre fremgang til tross for egen motgang
  7. Forhold til alkohol ved arrangementer/konkurranser i utlandet praktiseres «Av og til». Synlig beruselse skal ikke forekomme i forbindelse med et idrettsarrangement – dette gjelder hele reisen både i og utenfor arena.
  8. Respekter reiseleder(e), trener(e), hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine.

Husk at det er viktig for barna at foreldrene er tilstede på konkurransen – vær også tilstede for de barna som ikke har med seg foreldre på konkurransen


12
Dans for Funksjonsnedsatte

Vi tilbyr dans for psykisk funksjonsnedsatte.

 Nyheter

 

 

 

 

 

 

 I fokus

 Alle nyheter